Činnost družstva → Směrnice družstva → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Požární poplachové směrnice

Směrnice ke stažení (pdf, 40 kB)

Povinnosti osob v případě zpozorování požáru :

 1. Při zpozorování požáru jej uhasit, nestačí-li na to svými silami a prostředky, provést ohlášení požáru a vyhlášení poplachu.
 2. Oznámit vznik požáru na Ohlašovnu požárů tel. č. 150

Při ohlášení požáru na ohlašovnu požárů uvést:

 1. své jméno
 2. číslo telefonu
 3. adresu místa požáru
 4. v kterém podlaží hoří
 5. co hoří
 6. rozsah požáru
 7. nebezpečné látky apod.

Povinnosti osob při vyhlášení poplachu:

 1. Urychleně opustit požárem ohrožený prostor.
 2. Dostupnými hasícími prostředky provést hasební zásah, aktivně se zúčastnit evakuace osob. Dále vyčkat před objektem do příjezdu jednotky HZS MSK.
 3. Po příjezdu požární jednotky respektovat pokyny velitele zásahu.

Důležitá telefonní čísla a adresy:

Linka tísňového volání112
Hasičský záchranný sbor150
Policie České republiky158
Městská policie156
Záchranná služba155

Tísňová čísla 112, 150, 155, 156, 158 lze volat i z mobilního telefonu. Volání je zdarma, lze volat i bez kreditu, volá se bez předčíslí. Službě u telefonu uvést město, odkud se volá (telefonní číslo může být směrováno do jiného města, než odkud voláte).

Směrnice ke stažení (pdf, 40 kB)