Činnost družstva → Zpravodaj → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Informace pro členy z listopadu 2010

Informace pro členy ke stažení (pdf, 171 kB)

Obsah:

 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů ze dne 1. června 2010
 2. Usnesení mimořádného shromáždění delegátů ze dne 5. října 2010
 3. Informace o nevýhodných smlouvách podepsaných p. Balonem dne 19.12.2008
 4. Možnost předčasného splacení úvěru před převodem bytu do OV
 5. Úhrada faktur z fondu oprav SBD Hlubina jednotlivým SVJ/SVP
 6. Revitalizace domů
 7. Podklady pro fakturaci
 8. Objednávání oprav
 9. Inspekční prohlídky výtahů
 10. Změny v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce
 11. Změna v postupu při převodech bytů do vlastnictví člena družstva
 12. Volba delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů
 13. Zastupování na členských schůzích samosprávy a shromáždění SVJ
 14. Zpřístupnění bytu
 15. Legislativní komise představenstva
 16. Volno mezi vánočními svátky

Celý zpravodaj je k dispozici pouze ve formátu pdf.