Informace → Ekonomický úsek → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Zaúčtování poplatků.

Zaúčtování poplatků za poštovní poukázky z přeplatků za vyúčtování služeb (pdf, 41 kB)
Zaúčtování poplatků sporožira a SIPA (pdf, 45 kB)

Poštovní poukázky z přeplatků za vyúčtování služeb.

V návaznosti na rostoucí náklady za poštovní poplatky při zaslání přeplatků z vyúčtování služeb za užívání bytů prostřednictvím složenek České pošty, které dosud hradila ze svého rozpočtu správa družstva, informujeme rovněž v předstihu, že od 1. ledna 2015 budou tyto náklady účtovány k tíži těm nájemcům a vlastníkům, kteří tuto službu budou nadále využívat a požadovat navrácení přeplatků poštovní poukázkou.

V této souvislosti rovněž v předstihu upozorňujeme, že je možno využít i následující způsob vyplacení přeplatků:

  • Platbu převodem na osobní účet (při platbě na účet je nutná osobní návštěva, kde bude písemně potvrzeno, že se jedná o účet, na který bude případný přeplatek zaslán. Je možno doručit i písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem).
  • Platbu v hotovosti v pokladně SBD Hlubina (po domluvě s účtárnou a v otevírací době pokladny).

V tomto případě žádné poplatky účtovány nebudou.


O zaúčtování těchto poplatků jednalo představenstvo SBD Hlubina na svém jednání dne 10. listopadu 2014.

Chceme Vás tímto požádat, abyste seznámili s obsahem tohoto dopisu nájemce a vlastníky ve Vašem domě.

Sporožiro a SIPO.

V souvislosti s rostoucími náklady poplatků za SIPO, sporožiro a účtovanými bytovému družstvu Českou poštou a které se jednoznačně týkají individuálních plateb prováděných jednotlivými uživateli bytů vůči bytovému družstvu a nemají tedy nic společného s platbami bytového družstva, informujeme v předstihu, že od 1. ledna 2015 budou tyto náklady účtovány k tíži těm nájemcům a vlastníkům, kteří tyto služby budou nadále využívat. Výše částky u bytové jednotky činí:

 MěsíčněRočně
Sporožiro:   1,-- Kč   12,00 Kč
SIPO:   3,40,-- Kč   40,80 Kč

Částky, jak bylo výše uvedeno, budou předmětem vyúčtování služeb spojených s vyúčtováním bytů poprvé za rok 2015.

V této souvislosti, rovněž v předstihu, upozorňujeme, že je možno využít i následující způsob platby:

  • Platbu převodem – bankovním příkazem
  • Platbu v hotovosti v pokladně SBD Hlubina (po domluvě s účtárnou a v otevírací době pokladny)

V tomto případě žádné poplatky účtovány nebudou.


O zaúčtování těchto poplatků jednalo představenstvo SBD Hlubina na svém jednání dne 10. listopadu 2014.

Chceme Vás tímto požádat, abyste seznámili s obsahem tohoto dopisu nájemce a vlastníky ve Vašem domě.