Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Seznam firem pro revize a opravy plynu

Seznam firem pro revize a opravy plynu (pdf, 29 kB)

V případě zjištění závady či úniku plynu v průběhu revize či kontroly na plynovodu směrem od plynoměru ke spotřebiči si odstranění závady hradí sám uživatel bytu, není-li domovní schůzí stanoveno jinak. Odstranění zjištěné závady může provést společnost provádějící revizi, případně i jiný technik s oprávněním provádět opravy plynových zařízení a rozvodů na základě rozhodnutí uživatele bytu, například viz. tabulka.

V případě, že bude uživatelem bytu k opravě zvolen jiný technik než provádějící revizi, je povinností uživatele bytu doručit protokol či zápis o odstranění závady na technické oddělení SBD Hlubina nejpozději v den požadovaného odstranění uvedeného v protokolu revize nebo kontroly.


FirmaTel. kontakt
Fa Vodař721 820 319
Fa Gavi-Mont604 237 072
Fa Beneš603 365 923
Fa I.G.B Holding602 534 022
Fa Kubánek608 455 029
Fa Fromel552 350 784
Fa Hořavka777 850 873
Fa Novosad722 013 564

V Ostravě dne 15.4.2014