Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb.

Povinnost instalace měřičů tepla dle zákona 318/2012 Sb (pdf, 41 kB)

Dle zákona č. 318/2012 Sb., § 7, odst. 4 jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími (termostatické hlavice na otopných tělesech) a registrujícími (indikátory topných nákladů, měřiče tepla) dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Termostatické hlavice na otopných tělesech a měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014.