Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Přechod televizního vysílání na DVB-T2 standard

Přechod televizního vysílání na DVB-T2 standard (pdf, 34 kB)

Dne 30.9.2018 vypnula ČT v rámci příprav přechodu na druhou generaci pozemního digitálního vysílání (DVB-T2) své programy v HD rozlišení.

Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60% domácností v ČR přijímajících televizní vysílání prostřednictvím pozemních televizních sítí. Důvodem je uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém doposud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Termín pro ukončení využívání pásma 700 MHz pro televizní vysílání je červen 2020. Tyto změny se dotknou i společné televizní antény v domě.

Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních stanic a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní a kabelové) jsou zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání - standard DVB-T2. Pro omezení dopadu na diváky je přechod realizován v delším časovém období prostřednictvím souběžného vysílání stávajících DVB-T sítí a nových, tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Vypnutí posledních DVB-T vysílačů proběhne nejpozději v červnu roku 2020.

K zajištění přechodu na standard DVB-T2 je tedy potřeba:

  1. na straně bytových domů provést úpravu společné televizní antény (STA). Tato povinnost pro vlastníka domu vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ), zákona o službách č. 67/2013 Sb. a ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Úpravy může zajistit specializovaná servisní firma, která zajišťuje chod STA v domě. Cena se pohybuje cca od 5 tis. do 15 tis. Kč (dle technického stavu společné antény či posledních úprav antény).
  2. na straně uživatele opatřit si set top box pro příjem DV -T2 signálu, který lze připojit k jakémukoli staršímu televizoru nebo si koupit nový televizní přijímač, který umožňuje příjem DVB-T2.

Jsme připraveni Vám výše uvedené úpravy STA zajistit servisním technikem na základě Vašeho požadavku. Vzhledem k množství takto upravovaných antén, žádáme o zaslání požadavku s předstihem, a to nejpozději do 30.4.2019.

Přechod televizního vysílání na DVB-T2 standard (pdf, 34 kB)