Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Srovnání poměrových měřičů tepla

Srovnání poměrových měřičů tepla - text (pdf, 82 kB)
Srovnání poměrových měřičů tepla - meřidla (pdf, 198 kB)

Důvod:

Dle zákona č. 318/2012 Sb., § 7, odst. 4 jsou stavebníci, vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími (termostatické hlavice na otopných tělesech) a registrujícími (indikátory topných nákladů, měřiče tepla) dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem: konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.


Termostatická hlavice na otopných tělesech a měřiče tepla nebo indikátory topných nákladů musí být instalovány nejpozději do 31.12.2014

Poměrové měřiče tepla slouží k spravedlivějšímu
poměrovému rozdělení celkových nákladů na vytápění v domě.

Doporučení:

Na současném trhu je množství společností, které nabízejí různé typy měřidel. V zásadě se jedná o totožná zařízení viz. popis níže, která se liší pouze vzhledem a cenou. V této souvislosti důrazně doporučujeme osazení měřících zařízení společností, které bude provádět odečet a rozúčtování, a to z důvodu kompatibility měřících přístrojů a softwaru.

Základní rozdělení:

a) odpařovací

Odpařovací indikátor je v principu zapouzdřená skleněná trubička (ampule), naplněná těžkoodpařitelnou kapalinou, upevněná na „určeném“ místě každého otopného tělesa. V časové závislosti na teplotě radiátoru dochází k úbytku kapaliny, přičemž na konci topného období je nutno na všech indikátorech odečíst počet dílků, trubičku zapečetit a vyměnit za novou. Při zpracování údajů (odečtených dílků) se používá řada opravných koeficientů (koeficient polohy, výkonu tělesa, světové strany, přestupu tepla, montáže, zákrytu), které mají vyvážit nepřesnosti metody. Rovněž tolerance odparu mezi jednotlivými indikátory je poměrně velká (až 20%). V zásadě docházelo k měření spotřeby na základě teploty příslušného otopného tělesa.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zastaralý a nepřesný způsob měření, není o instalaci těchto měřičů v současné době na trhu zájem i přes nižší pořizovací náklady a většina společností provádějících montáž a odečet doporučuje měření elektronické.

a) elektronické

  • bez rádiového přenosu dat
  • s rádiovým přenosem dat

Elektronické indikátory vytápění jsou určeny k přesnější spolehlivější registraci spotřeby, transparentnímu záznamu a k bezproblémovému odečtu. Elektronické indikátory vytápění nabízí veškeré výhody odečtu, mají individuálně programovatelné dny pro každé topné těleso, jsou tudíž přesnější. Velmi citlivý systém dvou snímačů měří současně dvě teploty: okamžitou teplotu radiátoru a okamžitou teplotu okolního prostoru. Tyto přístroje mají ochranu proti ovlivňování měření. Pokud dojde k nežádoucímu ovlivňování přístroje (např. jeho zakrytím), přepne se automaticky do jednočipového režimu a počítá s pevně zadanou teplotou místnosti, která je pro ovlivňovatele nevýhodný. Kromě toho rozlišují přístroje letní a zimní provoz.

„Rádiovým“ způsobem odečtu je zajištěno především soukromí bydlících, kdy nejsou vázáni na konkrétní datum a čas odečítajícího pracovníka, nemusí se odstavovat nábytek a veškerá odečtená data jsou po odečtu automaticky přetažena do programu rozúčtování. Tudíž nemůže dojít k chybnému nebo nepřesnému odečtu a nemusí se pracně domlouvat případné náhradní termíny.


Elektronické indikátory jsou na trh dodávány jako:

Jednočidlové, které snímají pouze povrchovou teplotu otopného tělesa podobně jako odpařovací indikátory. Jejich nevýhodou je indikace dodávky tepla až od teploty otopného tělesa okolo 50°C – nepřesné měření v přechodném období podzim, jaro. Jednočidlový indikátor má nízké provozní náklady, životnost baterie je 10 i více let. Umožňuje automatický odečet naměřených hodnot na displeji v libovolný den v roce, uživatel má plnou kontrolu nad naměřenými hodnotami po celý rok.

Dvoučidlové, které snímají kromě povrchové teploty tělesa i teplotu okolí v místnosti. Lze tak porovnávat nerovnoměrné dimenzování otopných těles, k němuž může dojít při částečném zateplení obvodového pláště, při výměně oken, zasklení balkonů apod. Má vyšší pořizovací náklady, avšak nízké provoz, životnost baterie je 10 i více let. Umožňuje automatický odečet naměřených hodnot na displeji v libovolný den v roce. Nejnovější generace mají tzv. elektronickou plombu – elektronická ochrana přístroje proti možnostem ovlivnění mechanickým zásahem nebo demontáži. Elektronické odečty u některých typů přístrojů se mohou pořizovat prostřednictvím např. čipové karty, infraportu. Takto provedené odečty jsou levné a bezchybné.

Doporučení:

Vzhledem, k tomu, že odpařovací měřidla jsou již velmi zastaralá a nepřesná jak při odečtu tak i při samotném měření, a rovněž k tomu, že odečet se dále upravuji přepočtem dalšími „koeficienty“, naproti tomu je elektronické měření přesnější a bez nutnosti úpravy odečtu různými “koeficienty“ doporučujeme instalaci elektronického poměrového měřidla.

Pro SBD Hlubina dlouhodobě provádějí jak odečty, tak rozúčtování společnosti
iTEEN.CZ a Techem s.r.o., které rovněž zajišťují dodávku a montáž měřičů tepla.

Upozornění:

Jeden napojovací uzel musí být funkčně zprovozněn jako jeden celek, to znamená, že všechny vchody napojené na jeden napojovací uzel musí mít typově stejné měřiče a stejnou společnost provádějící odečty a rozúčtování z důvodu použití empirických vzorců, způsobu a metodiky odečtu a výpočtu.

  • Ceny v tabulce uvedených zařízení se odvíjí od množství objednaných kusů.
  • Orientační cena Vám v případě zájmu bude sdělena na tech. úseku SBD Hlubina, přesná cena bude určena až konkrétní nabídkou.


Ochrana proti pokusům o ovlivnění.Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.Rozměry: V:93 x Š:38 x H:28mm
Název firmy Způsob měření Typ meřiče Popis Vzhled
Techem, spol. s r.o. elektr. ITN vario SIIIzáruka 48 měsíců Dvoučidlové elektronické indikátory topných nákladů s vizuálním odečtem. V průběhu 10 let si můžete nechat aktivovat dodatečně rádiový přenos. Je nutný přístup do bytu. Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm
elektr. ITN data IIIzáruka 48 měsíců Dvoučidlové elektronické indikátory s rádiovým přenosem dat (odečty se realizují stahováním dat mimo byty do přenosné čtečky), uživatel své hodnoty na jednotlivých přístrojích vidí po celý následující rok. Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. Možnost montáže na různé typy radiátorů. Rozměry: V:118 x Š:39,2 x H:32 mm
Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
iTEEN CZ s.r.o. elektr. E-ITN 30záruka 60 měsíců Je plně dvoučidlový – měřením teploty otopného tělesa teploty v místnosti zajišťuje přesné měření spotřební hodnoty otopného tělesa a zabraňuje měření v letním období. Elektronická plomba proti ovlivnění a manipulaci Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. Možnost montáže na různé typy radiátorů. Rozměry: V:100 x Š:37 x H:33 mm
odpař. Brunata RMK-87 Kapillarzáruka 60 měsíců Funguje na principu odpařování, které je úměrné množství tepla vyzařovaného z radiátoru. Změřením hloubky odparu je vyhodnocena spotřeba tepla. Kapalina je bez zápachu, nemůže vytéct z patentované ampule ani v případě rozbití či otočení dnem vzhůru. Je nutný přístup do bytu. Možnost montáže na různé typy radiátorů. Rozměry: V:135 x Š:38 x H:31,5 mm
Maddalena CZ s.r.o. elektr. ITN-RF Značkový jednočipový indikátor topných nákladů Montáž lze provést na článková topná tělesa (radiátory), trubkové radiátory, deskové radiátory s vodorovným i svislým prouděním. Měří s opravnými korekčními koeficienty. U elektronických indikátorů s dálkovým přednosem je odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. Rozměry: není specifikováno
Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
ENBRA, a.s. elektr. Qundis Caloric 5 BASICzáruka 36 měsíců Značkový dvoučidlový indikátor topných nákladů. Je také zabezpečen kontrolním číslem, takže nemůže dojít k situaci, že bude v rozúčtování použita chybná hodnota indikované spotřeby. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41 °C. Ochrana proti pokusům o ovlivnění. Je nutný přístup do bytu. Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm
elektr. Qundis Caloric 5 WALK-BYzáruka 36 měsíců Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je kontinuální avšak v průběhu dne i roku časově omezené. To na jedné straně sice omezuje možnost meziodečtů, například při změně nájemníků v průběhu roku, na druhé straně podstatně zvyšuje dobu životnosti baterie. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41°C. Ochrana proti pokusům o ovlivnění. Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. Rozměry: V:102 × Š:40 × H:30mm
elektr. Qundis Caloric 5 AMRzáruka 36 měsíců Moderní indikátor umožňující radiový odečet dat s jednosměrnou komunikací. Vysílání dat je kontinuální avšak v průběhu dne časově redukované.. Indikátor je dvoučidlový. V přístroji je zaznamenána nejvyšší teplota média i počet hodin, kdy byla teplota média vyšší než 41°C. Možnost každodenního odečtu. Ochrana proti pokusům o ovlivnění. Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele.
elektr. Sontex 556záruka 36 měsíců Moderní indikátor švýcarské firmy Sontex se vyznačuje obousměrnou rádiovou komunikací a schopností rozlišovat zimní a letní období. Indikátor odesílá data pouze na výzvu a tím je dosaženo dlouhé doby životnosti baterie a možnosti realizovat odečet kdykoliv v průběhu roku.
Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  
ISTA s.r.o. elektr. Symphonic 3 radiozáruka 120 měsíců Radiový systém nové generace nabízí komfort a flexibilitu při rozúčtování nákladů spojených se spotřebou tepla. Všechna data z poměrových rozdělovačů topných nákladů jsou zachycována automaticky a zpracovávána elektronicky. Odečet bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm
elektr. Doprimo 3 radio Dvoučidlové technologie. Naměřené hodnoty mohou být zobrazeny spolu s předešlými údaji za předešlý rok pro porovnání. Lithiová bateriie má životnost 10+2 let. Spodní část je vyrobena ze stříkané slitiny s vysokou tepelnou vodivostí a montuje se přímo na topné těleso.  Začíná načítat, pokud mezi teplotou topného tělesa a senzorem teploty prostoru vznikne rozdíl minimálně 4,5º K a když současně povrchová teplota topného tělesa činí minimálně 29º C (říjen - květen), resp. 40º C (červen - září). Toto zajišťuje správcům požadovanou minimalizaci letního načítání.  Ukládá do paměti konečné hodnoty za posledních 12 měsíců a také loňské a předloňské hodnoty. Je nutný přístup do bytu. Možnost varianty s dálkovým odečtem bez nutnosti vstupu do bytu uživatele. Rozměry: V:92,3 x Š:40,2 x H:29,1 mm
  Odpařovací indikátory tepla již tato společnost nedodává.  


Srovnání poměrových měřičů tepla - text (pdf, 82 kB)
Srovnání poměrových měřičů tepla - meřidla (pdf, 198 kB)