Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Zpřístupnění domovních předávacích stanic - Dalkia ČR a.s.

V případě, že ve Vašem domě nemáte dosud zajišten přístup do DPS (domovní předávací stanice), kontaktuje pracovníky technického úseku SBD Hlubina, kteří toto na základě Vašeho požadavku zajistí.

Kontaktní osoby za SBD Hlubina:

  • Hana Staváčová, tel.č. 554 819 643, stavacova@sbdhlubina.cz