Žádosti a tiskopisy → Ekonomický úsek → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Souhlas se zřízením zástavy pro úvěr

Účel:

  • Podklady pro vyřízení úvěru (pro revitalizace a pod).

Podmínky:

  • seznam družstevníků (vlastníků) musí být před schůzí schválen správou SBD Hlubina
  • souhlas s úvěrem musí být nejméně dvěmi třetinami (66 %) nájemců
  • souhlas s úvěrem musí být podepsán 100 všemi vlastníky (100%)
  • v případě SJM (společné jmění manželů) musí být podepsáni oba manželé

Potřebné doklady a podklady:

  • podepsané souhlasy ve smyslu výše uvedených podmínek

Tiskopis: