Žádosti a tiskopisy → Organizační úsek → Zobrazená stránka ↓

Evidenční list vlastníka jednotky

Evidenční list vlastníka jednotky (pdf, 75 kB)
Evidenční list vlastníka jednotky, formát MS Word 2000 XP (doc, 18 kB)
Evidenční list vlastníka jednotky, formát MS Word 2007 XML (docx, 5 kB).


Účel:

Kontaktní a evidenční údaje vlastníka a spoluvlastníka bytové jednotky.

Obsah:

Prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a zavazuji se, že písemně oznámím družstvu každou další změnu skutečností uvedených v tomto evidenčním listě do 15 dnů od jejího vzniku. Dávám souhlas SBD Hlubina ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Žádám o veškerý kontakt správce na vlastníka jednotky.

Tiskopis:

Evidenční list vlastníka jednotky (pdf, 75 kB)
Evidenční list vlastníka jednotky, formát MS Word 2000 XP (doc, 18 kB)
Evidenční list vlastníka jednotky, formát MS Word 2007 XML (docx, 5 kB).