Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Evidenční list vlastníka jednotky

Evidenční list vlastníka jednotky (pdf, 75 kB)


Účel:

Kontaktní a evidenční údaje vlastníka a spoluvlastníka bytové jednotky.

Obsah:

Prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a zavazuji se, že písemně oznámím družstvu každou další změnu skutečností uvedených v tomto evidenčním listě do 15 dnů od jejího vzniku. Dávám souhlas SBD Hlubina ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Žádám o veškerý kontakt správce na vlastníka jednotky.

Tiskopis:

Evidenční list vlastníka jednotky (pdf, 75 kB)