Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Oznámení počtu osob

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 63 kB)

Účel:

Změna nebo upřesnění osob, které užívají bytovou jednotku. U některých domů je podkladem pro rozúčtování nákladů

Obsah:

Oznámení a upřesnění počtu osob v bytě.

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a zavazuji se, že písemně oznámím družstvu každou další rozhodnou změnu skutečností v počtu osob písemně nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku.

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 63 kB)