Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádost o prodloužení podnájmu

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 45 kB)

Účel:

Byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro vyloučení člena. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem, ani na žádnou jinou bytovou náhradu. Za řádné plnění povinností podnájemce odpovídá družstvu člen-nájemce bytu.

Podmínky:

  • souhlas družstva
  • vyjádření výboru samosprávy

Potřebné doklady a podklady:

  • kopie podnájmení smlouvy

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 45 kB)