Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Souhlas o přenechání družstevního bytu (jeho části) do podnájmu

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 66 kB)

Účel:

Byt nebo jeho část lze přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. Porušení této povinnosti se považuje za důvod pro vyloučení člena. Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem, ani na žádnou jinou bytovou náhradu. Za řádné plnění povinností podnájemce odpovídá družstvu člen-nájemce bytu.

Podmínky:

  • souhlas družstva
  • vyjádření samosprávy

Potřebné doklady a podklady:

  • kopie podnájmení smlouvy

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 66 kB)

Souhlas o přenechání družstevního bytu-jeho části do podnájmu dle § 719 Občanského zákoníku a podle čl.47 Stanov SBD Hlubina

Účastníci berou na vědomí, že po skončení podnájmu, podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.

Účastníci berou na vědomí, že za dočasný podnájem družstevního bytu a za řádné plnění povinností podnájemce odpovídá družstvu jen člen – nájemce bytu.