Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Smlouva o převodu družstevního podílu k bytu

Účel:

  • Změna nájemce bytové jednotky.

Podmínky:

  • Vypořádání veškerých pohledávek váznoucích na převáděné jednotce vůči SBD Hlubina (nájemné, služby, faktury, soudní poplatky atd.).

Potřebné dodklady:

  • občanský průkaz
  • nájemní smlouva (pokud se jedná o společné členství manželů, nebo společný nájem manželů, musí smlouvu podepsat oba manželé).

Tiskopis:

  • Smlouva bude sepsána v kanceláři bytového oddělení