Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Ukončení členství v družstvu

Ukončení členství v družstvu vystoupením (pdf, 48 kB)

Účel:

Ukončení členství v družstvu (dohodou, vystoupením).

Obsah:

V souladu s ustanovením Stanov SBD Hlubina, může člen družstva ukončit své členství v družstvu:

  • Dle čl. 20 dohodou, dohodne-li se člen s družstvem na skončení členství. Členství končí sjednaným dnem. Dohoda bude sepsána na správě družstva.
  • Dle čl. 21 vystoupením, kdy členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců, tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva.

Tiskopis:

Ukončení členství v družstvu vystoupením (pdf, 48 kB)