Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádanka na zajištění specifikované opravy nebo požadavku

Žádanka 1ks, formát pro tisk (pdf, 69 kB)
Žádanka 2ks, formát pro tisk (pdf, 76 kB)

Účel:

Vyplněný formulář žádanky slouži pracovníkům technického úseku jako podklad pro zajištění specifikované opravy nebo požadavku. Podstatný je podpis žadatele a předsedy nebo pověřeného člena výboru samosprávy. V případě SVJ - předsedy nebo pověřeného člena výboru SVJ. A také specifikace úhrady. Požadavek doručený bez podpisu pověřeného člena výboru samosprávy (SVJ), nebude pracovníky správy SBD Hlubina dále zajišťován do doby potvrzení požadavku ze strany výboru samosprávy (SVJ).

Formulář žádanky je možné zasílat také elektronicky předsedou výboru samosprávy (předsedou výboru SVJ), za předpokladu splnění podmínky doručení vyplněného a podepsaného tiskopisu pro elektronickou komunikaci se správou SBD Hlubina.

Potřebné doklady a podklady:

  • Vyplněný tiskopis.
  • Specifikace úhrady.
  • Podpis přesedy nebo pověřeného člena výboru samosprávy (výboru SVJ)

Tiskopisy:

Žádanka 1ks, formát pro tisk (pdf, 69 kB)
Žádanka 2ks, formát pro tisk (pdf, 76 kB)