Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádost o udělení souhlasu na povolení zasklení lodžie

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 88 kB)

Obecné podmínky pro povolování úprav bytu:

Každá žádost bude posuzována individuálně. Přesné podmínky povolení realizace úprav budou stanoveny v povolení SBD Hlubina na základě žádosti.

 1. Před zahájením prací zajistíte vyjádření u příslušného stavebního úřadu.
 2. O prováděných prácích a termínu budete informovat zástupce výboru samosprávy. Před zahájením prací budete vhodným způsobem informovat nájemníky o probíhajících úpravách, v případě zvýšené hlučnosti a prašnosti.
 3. Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyl porušován domovní řád.
 4. Případné bourací práce budou probíhat pouze v době od 7:00 do 19:00.
 5. Odborné práce provede odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost dle požadovaných příloh. Tyto přílohy nutno doložit na SBD Hlubina – technický úsek před započetím prací.
 6. Zásahy do nosných panelů a zdí, do zateplení nejsou povoleny.
 7. Veškeré úpravy provede žadatel na vlastní náklady.
 8. V případě ukončení členství v SBD Hlubina nebudete uplatňovat náhradu vynaložených nákladů na úpravy u SBD Hlubina.
 9. Doba přestavby nepřesáhne 30 dnů a to počínaje dnem zahájení prací.
 10. Případnou stavební suť odvezete na příslušnou skládku vlastním nákladem.
 11. Odpovídáte za udržení pořádku ve spol. částech domu dotčených stavebními úpravami.
 12. Při provádění prací nedojde k podstatnému omezení užívání ostatních bytů v domě.
 13. Žadatel bere na vědomí, že při rekonstrukci lodžie a opravách fasády domu provede demontáž, zpětnou montáž a případné úpravy zasklení na vlastní náklady.
 14. Nesete plnou odpovědnost za možné škody způsobené v důsledku realizované přestavby nebo v případě omezení přístupu (viz. předešlý bod).
 15. Stavební úpravy bytu (lodžie) nezakládají nárok na změny výměr bytu nebo změn koeficientů bytu.
 16. V případě užití výtahu (přeprava materiálu) nesmí dojít k jeho přetížení a poškození.

Potřebné doklady a podklady:

 • Potvrzení o zaplacení stanoveného poplatku SBD Hlubina.
 • Vyjádření příslušného stavebního úřadu.
 • Zjednodušená technická zpráva – technologický postup.

Tiskopis:

Tiskopis/formulář ke stažení (pdf, 88 kB)