Vyplněné tiskopisy přiznaných odměn jednotlivým funkcionářům zašlete na správu družstva nejpozději do 15. června 2022. Žádáme o dodržení termínu, v případě pozdního odevzdání tiskopisu budou odměny vyplaceny v termínu vyplácení odměn za II. pololetí r. 2022.

Odměny bude možno vyzvednout v pokladně družstva dne 11.7. a 13.7.2022, preferujeme zaslání na účet.

Pokud bude v pokladně družstva přebírat odměny pro členy výboru jedna osoba, výhradně na základě písemné plné moci.