Upozorňujeme tímto všechny uživatele bytů ve správě SBD Hlubina, že v pondělí, dne 4. července 2022 

bude z technických důvodů správa družstva uzavřena. Bylo schváleno představenstvem SBD Hlubina dne 16.5.2022.

 

Ing. Petr    K u č a ,    ředitel správy