Upozorňujeme všechny uživatelé bytů v naší správě, že pokladní hodiny budou s účinností od 1. října 2022

pouze v pondělí, a to od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 – 16.15 hodin.

 

 

Bylo schváleno usnesením představenstva na řádné schůzi dne 22. 8. 2022