Vyplněné tiskopisy přiznaných odměn jednotlivým funkcionářům zašlete na správu družstva nejpozději do 15. prosince 2022. Žádáme o dodržení termínu, v případě pozdního odevzdání tiskopisu budou odměny vyplaceny v termínu vyplácení odměn za I. pololetí r. 2023.

Odměny bude možno vyzvednout v pokladně družstva dne 9. ledna 2023, preferujeme zaslání na účet.

Pokud bude v pokladně družstva přebírat odměny pro členy výboru jedna osoba, výhradně na základě plné moci!!!

Samosprávy-odměny.odt č.2.odt-sekr