Tímto oznamujeme, že představenstvo jako každoročně na své řádné schůzi dne 22.8.2022 odsouhlasilo hromadné čerpání dovolené zaměstnanců správy během letošních vánočních svátků ve dnech:

27. prosince 2022 – 30. prosince 2022 (jedná se o čtyři pracovní dny).

Správa družstva bude v těchto dnech uzavřena. Poslední úřední den v tomto roce bude středa 21.12.2022, první úřední den v novém roce bude pondělí, 2.1.2023.

Ing. Petr   K u č a , v.r.

ředitel správy 

 

Předsedy samospráv a předsedy Společenství  vlastníků prosíme, aby tuto informaci vyvěsili do vestibulu domu v každém vchodě v okruhu samosprávy či Společenství vlastníků. Děkujeme předem za spolupráci.

Celozávodní dovolená