Vážení družstevníci, vlastníci, uživatelé našich bytů,

letošní rok je rokem volebním do orgánů SBD Hlubina na funkční období let 2023 – 2028. Hledáme vhodné kandidáty, kteří by byli ochotni pracovat v představenstvu (pětičlenné) či v kontrolní komisi (tříčlenná). Prosíme, pokud byste měli zájem pracovat ve statutárním orgánu SBD Hlubina (představenstvo či kontrolní komise), napište na sekretariat@sbdhlubina.cz. Podmínkou kandidatury je členství v SBD Hlubina. Volba vhodných kandidátů proběhne na jarním shromáždění delegátů dne 12. června 2023.

I v samosprávách musí v tomto roce na členských schůzích proběhnout volba výboru či pověřeného předsedy a delegáta. I zde je funkční období shodné s funkčním obdobím pro orgány družstva. Prosíme proto o maximální součinnost se správou družstva. Pokud budete mít ve Vaší samosprávě vhodného kandidáta do představenstva či kontrolní komise, prosím, projednejte toto rovněž na své členské schůzi.

 

Za představenstvo:

Viktorie Matisová, předseda představenstva