pokladna od 1.7.

Sdělujeme tímto, že úřední hodiny pokladny budou s účinností od 1. července 2023 pouze první pondělí  každého měsíce v nezměněném čase, a to od 8.00 – 12.00 hodin a od 13.00 hodin – 16.15 hodin.

Pokladna bude otevřena ve dnech:  3. července 2023, 7. srpna 2023, 4. září 2023, 2. října 2023, 6. listopadu 2023, 4. prosince 2023, 8. ledna 2024, 5. února 2024, 4. března 2024, 8. dubna 2024, 6. května 2024, 3. června 2024, 1. července 2024, 5. srpna 2024, 2. září 2024, 7. října 2024, 4. listopadu 2024, 2. prosince 2024.

Bylo schváleno na řádné schůzi představenstva dne 17. dubna 2023.

 

Ing. Petr Kuča, v.r. ředitel správy SBD Hlubina