Vyplněné tiskopisy přiznaných odměn jednotlivým funkcionářům prosíme zaslat na správu družstva nejpozději do 15. prosince 2023. Žádáme Vás o dodržení termínu, v případě pozdního odevzdání tiskopisu budou odměny vyplaceny v termínu vyplácení odměn za I. pololetí r. 2024.

Informace k odměnám členů výborů samospráv je v přiloženém dokumentu:

Samosprávy-odměny.odt č.2.odt-sekr (003)