Činnost družstva → Směrnice družstva ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Směrnice družstva

Směrnice, zajišťující chod družstva.

Platné směrnice družstva

  • Směrnice č. 2/1996 - o zabezpečení úklidu a pořádku v družstevních domech
  • Směrnice č. 3/1999 - proplacení peněžních částek za zboží zakoupené členy samospráv
  • Směrnice č. 2/2001 - Pravidla pro účtování výdajových položek na účtu č.475 - dlohodobé přijaté zálohy
  • Směrnice č. 4/2006 - k postupu družstva v případech bankovních úvěrů a vnitrodružstevních půjček v návaznosti na převody bytů nebo garáží do osobního vlastnictví
  • Směrnice č. 2/2007, dodatek č.1 - k uzavírání dohod o pracovní čínnosti a dohod o provedení práce
  • Směrnice č. 2/2007 - k uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
  • Směrnice č. 2/2009 - ke stanovení finančních postihů za provádění nepovolených stavebních úprav v bytech
  • Směrnice č. 4/2009 - postup při opravách, modernizacích a údržbě domů

Platné zásady a pravidla

Organizační směrnice