Informace → Technicko-organizační → Zobrazená stránka ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Postup při likvidaci škodní události/havárie na majetku osob,
způsobené ze společných prostor domu

Např. prasklé vodovodní nebo odpadní potrubí, zatečení ze střechy a pod.

V případě, kdy poškozený neuplatní svou pojistku pro domácnost se řeší škodní událost takto:

  • Nahlásit předsedovi společenství nebo na SBD Hlubina (technický úsek p. Guzdková, p. Slíva)
  • SBD Hlubina potom sdělí, jaké podklady je třeba doložit, včetně formuláře Příloha ke škodní události
  • Na základě dodaných podkladů SBD Hlubina přepošle vše na pojišťovnu,včetně formuláře "Oznámení o škodní události""
  • Po uznaném pojistném plnění, SBD Hlubina informuje písemně poškozeného a předsedu společenství.