Žádosti a tiskopisy → Technicko-organizační ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Žádosti a tiskopisy technicko-organizačního úseku

Na stránce každé žádosti je uveden postup a doklady potřebné k jejímu vyřízení.

Technické záležitosti:

Převody:

Evidence

Podnájem

Nájem