Úvod → O SBD Hlubina ↓
Do rozšířené časti je nutné se .

Představení SBD Hlubina

Stavební bytové družstvo
Hlubina Ostrava-Zábřeh

ul. Rudná č.70
700 30 Ostrava - Zábřeh

IČO: 00051071
DIČ: CZ00051071
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 142148 / 0300

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh bylo založeno 10.dubna 1964, původně pod názvem Stavební bytové družstvo zaměstnanců Dolu Hlubina, n.p. Ostrava.

V dalších létech docházelo k integraci družstva na úroveň zhruba 5 500 bytových jednotek.

Od svého založení se družstvo zabývá organizováním přípravy výstavby a vlastní výstavbou, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor.

Předmětem činnosti družstva je podle stanov zejména:

 1. Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:
  1. Organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů a nebytových prostor,
  2. Provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů
  3. Zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  4. Přidělování bytů a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
 2. Činnost za účelem podnikání, a to:
  1. Správa a údržba nemovitostí
  2. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
  3. Výroba, opravy a montáž měřidel
  4. Další činnosti schválené představenstvem.