Upozorňujeme na množící se případy vloupání do domů, sklepů, koláren, ke krádežím a ničení zámků a dveří. Prosíme, abyste si více všímali dění ve Vašem domě a pohybujících se cizích osob.

Jakékoliv podezření na páchání trestné činnosti je třeba IHNED NAHLÁSIT na policii. Oznámení na  policii je nutné k případnému řešení škodní události.

technické oddělení SBD Hlubina

V Ostravě dne 26. srpna 2022