KontaKty

Ing. Petr Kuča

Ing. Petr Kuča

Ředitel správy

Představenstvo

Datová schránka

Jana Bližňáková

Jana Bližňáková

Sekretariát

Kontrolní komise

Úsek ředitele

Kateřina Kučerová Vojnarová

Nájem

Jana Černotová

Hlavní účtárna

Lenka Lysáková

Daně

Šárka Kuchařová

Finanční účtárna

Lenka Lysáková

Pokladna (střídavě)

Michaela Kubíčková

Nájem

Ing. Soňa Grobařová

Hlavní účtárna

Bc. Jana Staníčková

Mzdová a personální

Ing. Hana Štefková

Hlavní účtárna

Ing. Hana Štefková

Pokladna (střídavě)

Úsek technicko – organizační

Radim Slíva

Vedoucí TOÚ

Eva Guzdková

Bytový technik

Eva Šebestová

Bytový referent

Hana Stavačová

Energetik

Martina Selucká

Převody bytů do OV

Lubomír Seles

Terenní domovník