KontaKty

Ing. Petr Kuča

Ing. Petr Kuča

Ředitel správy

Představenstvo

Datová schránka

9

653t5ay

Jana Bližňáková

Jana Bližňáková

Sekretariát

Kontrolní komise

Ekonomický úsek

Kateřina Kučerová Vojnarová

Nájem

Šárka Kuchařová

Finanční účtárna, fakturace

Ing. Hana Štefková

Hlavní účtárna, pokladna

554 819 634

Telefon na účtárnu

554 819 646

Telefon na pokladnu

Kateřina Pastrňáková

Nájem

Ing. Soňa Grobařová

Hlavní účtárna

Bc. Jana Staníčková

Mzdová účetní, daně a personální

Petra Moravcová

Finanční účtárna, fakturace

Úsek technicko – organizační

Ing. Michal Šimíček

Vedoucí TÚ

Monika Vokurková

Bytový technik

Eva Šebestová

Bytový referent

Rostislav Vinovský

Terenní domovník

Hana Stavačová

Technik

Martina Selucká

Energetik, převody bytů do OV

Lubomír Seles

Terenní domovník