Havarijní

Služby

Důležitá telefonní čísla a kontakty na poruchové a servisní firmy

Důležitá telefonní čísla

Tísňové volání: 112
Hasičský záchranný sbor: 150
Rychlá záchranná pomoc: 155
Policie ČR: 158
Policie městská: 156

 

Poruchové a zákaznické služby

Elektro : ČEZ a.s.
Poruchová linka: 800 850 860
Zákaznická linka: 840 840 840
Plyn: Innogy a.s.
Poruchová linka: 1239
Zákaznická linka: 840 113 355
Voda a kanalizace: OVAK a.s.
Poruchová linka: 597 475 711
Zákaznická linka: 800 202 700
Dodatečné odečty: 597 475 524
Topení a teplá voda: VEOLIA a.s.
Zákaznická linka: 800 800 860
Topení a teplá voda: Garant Control spol. s.r.o.
Poruchová linka: 603 432 493
Poruchová linka: 737 537 912

 

Poruchové a servisní firmy

Elektro, Plyn, Voda, Topení: Zdeněk Hybner – firma VODAŘ
tel: 602 785 533
tel: 602 759 356
Výtahy: Výtahy Ostrava
Dispečink: 596 134 540
Havarijní služba: 777 100 216, 775 705 963
Plyn: Novosad
Ing. Josef Novosad: 722 013 564
Plyn: Zdeněk Hybner – firma VODAŘ
Poruchová linka: 596 956 220
Zdeněk Hybner: 607 215 904
Elektro : Abys – Bystřický
Bystřický: 605 444 888
Kanalizace : Duda
Duda: 596 237 736
Střechy : Boldi
Boldi: 725 043 517
Topení – indikátory tepla: Iteen s.r.o.
Odečty, výměna, opravy: 596 227 265

 

Technický úsek SBD Hlubina

Ing. Michal Šimíček, vedoucí TÚ: 734 382 618
Guzdková Eva, bytový technik: 554 819 644