Balíčky
Služeb

Základ

Rozpis předpisu plateb vlastníků a uživatelů bytů, garáží, nebo prostor

Vedení účetnictví společenství

Evidence vlastníků, spoluvlastníků a uživatelů bytových jednotek

Vyúčtování služeb

Standard

Vše z balíčku Základ +

Zajištění všech povinných revizí, kontrol a zkoušek tech. zařízení domu

Vedení mzdové agendy (členové výboru, dohody)

Příprava podkladů pro shromáždění vlastníků

Bezplatný přístup k mobilní aplikaci
„Po schodech“ pro výbor společenství

Upomínky měsíčních záloh a služeb čtvrtletně

Optimal

Vše z balíčků Základ, Standard +

Příprava smluvní dokumentace a zajištění dodavatelských smluv

Hotovostní platby na pokladně správce

Zajištění shromáždění vlastníků včetně účasti zástupce správce a vyhotovení zápisu

Bezplatný přístup k mobilní aplikaci
„Po schodech“ pro všechny členy společenství

Upomínky měsíčních záloh a služeb měsíčně 

Poptávkový formulář

5 + 5 =