Hromadné čerpání dovolené v pátek dne 29. září 2023

Vážení uživatelé bytů v naší správě, tímto Vám sdělujeme, že v pátek, dne 29. září 2023 čerpají všichni zaměstnanci řádnou dovolenou (schváleno usnesením představenstva dne 21.8.2023). Proto se k nám v tento den nedovoláte. Prosím, směřujte, své dotazy na jiný den v...

Vložen nový tiskopis

Do sekce Dokumenty – Žádosti a tiskopisy byl v rámci organizačního úseku vložen nový dokument: Žádost o změnu způsobu zasílání korespondence. Dokument již nyní naleznete ke stažení.

Schvalování dodavatelských faktur

Od 14.09.2022 Vám bude zasílán mailem nový formát schvalovaní dodavatelských faktur. Mail obsahuje možnost přímého schválení nebo odkaz do aplikace „Poschodech“, kde je možnost se podívat na fakturu a zde můžete také fakturu schválit. Přístup na...

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme na množící se případy vloupání do domů, sklepů, koláren, ke krádežím a ničení zámků a dveří. Prosíme, abyste si více všímali dění ve Vašem domě a pohybujících se cizích osob. Jakékoliv podezření na páchání trestné činnosti je třeba IHNED NAHLÁSIT na...