UPOZORNĚN1

Upozornění na pokoutné firmy, které nabízejí seřízení oken po domech, bytech!!! Tyto práce vždy řeší samospráva.